Stjärntecknen Lejonet

År 2010 för Lejonets stjärntecken

Du bör prioritera seriösa kontakter framför mer ytliga och flyktiga. Det gäller såväl vänner som partners och kolleger. Du bör tona ner eller avslutar de kontakter som du upplever slösar med din tid och som inte leder någonstans.  Sortera upp dina relationer och se klarare på vilka som är bra för dig eller inte.
Låt ditt hjärta vägleda dig. Om det känns bra där så är du troligtvis på rätt väg.

Du kan ha stor nytta av att hitta bra samarbetspartner om du skall starta något projekt. Det kan innebära behövlig hjälp och bra stöd.
Om du är ogift och inte har något fast förhållande så ökar ditt behov av en långsiktig kärleksrelation. Kanske tiden är mogen för ett giftermål.
 
Genom Plutos intåg i Stenbocken är det viktigt att du höjer din yrkesmässiga ambition. Projekt du tycker känns intressanta, kreativa och roliga bör struktureras så att de resulterar i pengar och god ekonomi.
Se upp så att du inte hindras i ditt sökande av missriktad nyckfullhet, envis hävdande av originalitet eller egensinnighet. I annat fall blir det lite resultat av dina ansträngningar. Det gäller speciellt dig som är född i senare delen av Lejonet.

Saturnus nytillkomna närvaro i Vågen ger dig möjlighet att undvika uppkomna hinder och ger dig möjlighet att fokusera på ambition, seriositet och långsiktiga mål, vilket är bra i det nya samhällsklimat som råder.

Nyckelord: Lyssna till ditt hjärta.


Tillbaka till startsidan

På dessa sidor kan du läsa lite allmänt om ditt stjärntecken under detta år. Du kan även boka en konsultation med utförlig tolkning av ditt personliga horoskop. Maila till info@astrologen.se för närmare information.